Vývoj miminka od 3. roku života

Překotně se rozvíjí řeč. Dítě je schopné mluvit v rozvitých větách a říct všechno, co potřebuje. Před 3. rokem obvykle zvládne jízdu na tříkolce, ve 3 letech umí navléct korálky na provázek a podle předlohy napodobit kruh nebo křížek. Zajímá se o mluvenou řeč a vydrží poslouchat krátké povídky. Zná celé své jméno a umí označit hlavní barvy.


Učí se zodpovědnosti a samostatnosti v oblékání, při hře i následném úklidu. Učí se respektovat práva druhých a omluvit se, pokud ublížilo. Zvládá jezdit na tříkolce nebo na šlapacím kole s bezpečnostními postranními kolečky.. 

Ideální období pro navazování vztahů mezi dětmi i dospělými. Učí se kreslit, používat nůžky poznávat barvy a počítat na prstech. Umí říkat básničky a dokáže cíleně zlepšit náladu rodičů, pokud jsou smutní. 

Čeká ho další preventivní prohlídka u lékaře a nastupuje do školky. Pro rodiče jde o zkoušku nervů, protože se dítě často ptá "proč?". Rádo závodí.