Vývoj miminka v 7. měsíci života


Co se právě vyvíjí

Řeč:

 • reaguje na některá slova (udělej pá pá, paci paci)
 • otáčí hlavu k označenému předmětu
 • začíná žvatlat dvojháskové slabiky (ma-ma-ma-ma, be-be-be-be) 


Intelekt:

 • začíná rozumět některým slovům a výzvám
 • prohlubuje se vztah mezi osobami kolem 
 • lépe chápe mimiku 
 • na úsměv reaguje úsměvem, na zamračení zamračením 
 • dává přednost osobě, která se o něj stará 
 • projevuje se stydlivost před lidmi, které nezná  


Motorika:

 • osvojuje si pohyb celého těla (lezení)
 • staví se na všechny čtyři
 • snaží se o pohyb vpřed 
 • snaží se střídat pravou ruku a levé koleno 
 • na přelomu 7. a 8. měsíce jeho pohyb připomíná svižného broučka 
 • přestává brát předměty co celé ruky (nejprve začne vynechávat malíček) 
 • udrží v každé ruce jeden předmět, aniž by je upustilo z té druhé 
 • pohyby se zpřesňují 
 • pouští předměty cíleně (už mu nepadají) 
 • koncem 7. měsíce umí držet lahev při pití samo  
 • v 7.-8. měsíci si dává lžičku do úst samo

Jak mohu miminko podpořit?

Řeč:

 • komunikovat s dítětem


Motorika:

 • podpora dítěte v lezení
 • rozvíjet jemnou motoriku (uchopení předmětů různé velikosti, tvarů a v různé poloze, například velký míč, který je možné uchopit pouze oběma rukama, nebo menší kostky, které lze dát dvě do jedné ruky)
 • procvičujeme pohyby na slovní výzvy (vezmeme dítě za ručičky, tleskáme jimi a přitom říkáme říkanku: Paci, paci, pacičky...)  

Tipy a doporučení

  Motorika:

  • lezení podporuje rozvoj zad a zádového a šíjového svalstva a je přípravou ke správnému držení těla
  • rodiče (fungují jako živá překážka) položí dítě na sebe a potom ho lákají, aby z této polohy přešlo na jinou a chytilo si hračku
  • jemná motorika úzce souvisí s rozvojem hry, ovlivňuje rozvoj poznání, zkušeností a myšlení a také vlastnosti (soustředěnost, přesnost, vytrvalost) 
  • rodiče by měli dát dítěti dostatek příležitostí, aby samo prozkoumávalo svět - nezakazovat, ale naopak dítě pozitivně stimulovat a dohlížet na něj
  • nežádoucím činnostem dítěte je třeba spíš předcházet, než je zakazovat (ve výchově převládá povzbuzování a pochvala)  


Chuť