Vývoj miminka v 9. měsíci života


Co se právě vyvíjí

Řeč:

 • zlepšuje se v porozumění řeči
 • počátky generalizace (na otázku, kde je židle, ukáže na židli i na jiném místě, než jsme mu ukázali)
 • začíná prstem ukazovat na věci, které jsme pojmenovali 
 • umí vyslovit určité hlásky ve spojitosti se situací nebo předmětem (některé děti)  


Zoubky:

 • horní postranní řezáky (dvojky)


Motorika:

 • houpe se na kolenou, přískoky se dostává vpřed i vzad
 • postaví se na nohy, pokud se přidržuje
 • stojí, drží se a zvedne předmět druhou rukou 
 • s přidržením udělá podřep a předklon 
 • začíná přešlapovat na místě 
 • ke konci měsíce dělá úkrok jednou nohou a druhou přesouvá současně s přehmatáváním (záměrné kroky bokem) 
 • umí uchopit předmět v různých polohách (na zádech, na bříšku, ve stoje, v sedě) 
 • pohyb rukou je dobře cílený 
 • předmět uchopuje špičkami prstů, palec je částečně v opozici k ostatním prstům 
 • učí se nesouměrným pohybům (jedna ruka drží předmět, druhá do něj bouchá) 
 • umí věci postavit opatrně na stůl nebo vložit do krabice (zastrkávat do otvorů) 
 • učí se pustit předmět z ruky v pravý čas  


Intelekt:

 • prohlubuje se poznávání a vědomí trvalosti věcí a osob (uvědomují si, že něco existuje, i když to právě nevidí)
 • začíná používat předměty jako nástroje (strká jimi do jiných předmětů, aby se pohybovaly)
 • jednoduché problémy řeší oklikou
 • prohlubování sociální vztahů 
 • strach z cizích lidí je výraznější 
 • někdy nedůvěřiví k prarodičům   

Jak mohu miminko podpořit?

Řeč:

 • prohlížení obrázkových knih
 • povzbuzujeme dítě, aby opakovalo slabiky
 • chválíme a projevujeme radost  


Motorika:

 • dopřát mu co nejvíce spontánního pohybu ve volném prostoru, aby se něm naučilo pohybovat
 • hry s hračkami, které si přendává z jedné ruky do druhé nebo je vkládá do různě tvarovaných otvorů
 • krabice s kostkami (dítě sahá do krabice otvorem, vytahuje kostky ven a zase je vkládá dovnitř) 
 • bouchání dvěma předměty o sebe  


Intelekt:

 • hra na schovávanou s hračkami
 • hry, při kterých může manipulovat s předměty (rozvíjejí jeho myšlení)
 • rozvoj intelektu (pokud dáme předmět před ohrádku, nejprve se bude snažit dosáhnout na ni přes mříže, pak ohrádku přeleze a hračku si vezme)  

Tipy a doporučení

Řeč:

 • aktivní zásobu vytváříme za základě slov, kterým dítě rozumí (když dítě učíme, že kravička dělá bú, tak jen tehdy, když dítě ví, co je to kravička, a ukáže prstem na obrázek krávy) 

 • slovní zásobu miminka můžete rozvíjet i pomocí interaktivních knížek


Motorika:

 • důležitou podmínkou je přítomnost a aktivní angažovanost rodiče při hře - povzbuzování a citová odměna ve formě pohlazení, pochvaly a projevená radost při snaze dodává dětem jistotu a pocit bezpečí
 • věci na hraní mají být z různých materiálů a různého charakteru: velké/malé, tvrdé/měkké, lehké/těžké, plné/duté, aby dítě mohlo získávat zkušenosti s jejich různými vlastnostmi.
 • k nacvičování úchopu nabízíme dítěti i menší předměty (dbáme na to, aby dítě nic nebezpečného nezhltlo) 
 • při hře dětem ponecháváme co největší svobodu   


Chuť

 • k rozvoji motoriky poslouží také vhodný tvar sušenek