Vývoj miminka v 2. roce života

Objevují se typické výchovné problémy - mrňousek si vytváří představu o tom, co ze svého okolí si může podmanit. Rodiče by mu neměli bránit, ale měli by určit hranice. Začíná také vnímat pocity druhých a chce potěšit někoho, kdo je smutný. Díky tomu začíná kontrolovat vlastní agresivitu. A také končí prořezávání mléčných zubů.


Z kojence se stává batole. Chůze se každým dnem zdokonaluje a zdokonaluje se také řeč. Dítě objevuje sebe jako osobnost a dostává se do vzdorovacího období. Pokud není po jeho, dovede se pěkně vztekat.

Začíná se osamostatňovat a stává se z něj malý mluvka. Učí se říkat básničky a hrát si na prolézačkách se stejně starými kamarády. Doma pomáhá, učí se samo jíst, uklízet hračky a začíná namísto jména používat zájmeno já.