Aktivity s dětmi


Pobyt venku v přírodě pomáhá rodičům rozvíjet v dětech jejich přirozené schopnosti. V přírodě je možné zapojit prakticky všechny lidské smysly: zrak, sluch, hmat, čich a často i chuť. Člověk tady strávil převážnou část své historie, a proto se v jejím náručí cítí nejlíp. Společný pobyt v přírodě je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Čtení rozvíjí dětskou fantazii, obohacuje slovní zásobu, pomáhá vytvářet vzorce chování, rozvíjí osobnost a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Při čtení se zkoušíme vžívat do rolí vybraných postav, zkoušíme si představit, jak bychom se v jejich situaci cítili, jak bychom jednali a co bychom si mysleli. Vidíme do jiných životů a příběhů. Díky tomu máme pocit, jako bychom tyto životy prožili a vzali si z nich to dobré a poučili se z toho špatného.

Vaření s dětmi je hlavně legrace, která vás s nimi sblíží. Můžete je ale také naučit poznávat zdravé suroviny, správné stravovací návyky a hlavně je naučíte, jaké to je, když lidé spolupracují. Společné vaření je také nejlepší způsob, jak děti naučit, aby si vážily jídla a práce druhých. A navíc, jak říkaly už naše babičky, vlastnoručně uvařené jídlo nejlépe chutná! S vlastnoručně připravenými jídly i roste sebedůvěra, trpělivost, zručnost a disciplína.

Hry rozvíjejí dovednosti dětí, tak proč nevyužít toho, že si všechny děti rády hrají? A ruku na srdce, rádi si hrají i dospělí. Jen na to mnozí už zapomněli. Vraťte se tedy s vašimi prcky zpět do dětství a do říše fantazie, které nezná hranice. Pomozte jim prostřednictví her posilovat schopnost soustředit se, zlepšovat motoriku, trénovat paměť, učit se lépe vyjadřovat a posilovat logické myšlení.