Vývoj miminka v 10. měsíci života


Co se právě vyvíjí

Řeč:

 • pasivně rozumí řeči o každodenních situacích

 • v 10.-11. měsíci vysloví první skutečné slovo


Emoce:

 • projevuje mámě lásku (přijde ji pohladit)
 • snaží se rodičům dělat radost 


Motorika:

 • stojí u nábytku a chodí kolem něj (drží se ho)
 • rozvoj jemných pohybů ruky
 • vědomě umí uchopit a pustit předměty 
 • posadí se z kleku i lehu 
 • první krok (v 9.-10. měsíci u některých dětí, jinak cca ve 12.) 


Intelekt:

 • reaguje na třetí rozměr předmětů

Jak mohu miminko podpořit?

Řeč:

 • mluvit na dítě pomalu a zřetelně
 • omezovat slovník na slova, jejichž význam může pochopit
 • mluvit o situaci, v níž se dítě právě nachází 
 • používat stejné slovo pro označení stejného jevu  


Emoce:

 • projevovat radost, pokud dítě ukazuje, co se naučilo


Motorika:

 • v rámci prevence zabezpečte místa, kudy dítě leze
 • umožněte mu pod dohledem brát do ruky drobné předměty (nitky, zrnka)
 • manipulace s předměty umožňují získat fyzikální zkušenosti (že existují těžší a lehčí předměty) 
 • hry s geometrickým předměty (rozvíjí poznání, že menší je možné vložit do většího, ne opačně) 
 • hra na honěnou po čtyřech 
 • lezení do svahu a ze svahu 
 • lezení mezi předměty, podlézání, přelézání, lezení na žebřík 
 • nácvik správného umístění zadečku na místo, které nevidí (na židličku)  


Intelekt:

 • hry umožňující poznat předměty zvenčí a uvnitř (otevírání zásuvek, vkládání předmětů do jiných, zasouvání klíčů do dírek)
 • hry, při kterých je možné předměty skládat, stavět na sebe, spojovat 

Tipy a doporučení

Řeč:

 • ukazujeme dítěti předměty, které nás obklopují v běžném životě a mluvíme o nich, například "to je krabice" atd.

 • ukazujeme na různé obrázky a popisujeme je


Motorika:

 • k nacvičování posazení vybereme široký předmět (vysoký 15-20 cm, například schod nebo matraci), dítě postavíme tváří k němu a potom ho otočíme o 180°. Podáme mu ruce a mírně zatlačíme, aby si sedlo. Místo, kam se má posadit, musí nejdříve vidět. Tím se učí také orientaci v prostoru.
 • k rozvoji motoriky poslouží také vhodný tvar sušenek