PRAVIDLA SOUTĚŽE VYHRAJTE MONTESSORI HRAČKY A DALŠÍ SUPER CENY

Výherci soutěže:

1. místo: paní Kristína T.
2. místo: paní Veronika K.
3. místo: paní Lucie
4. místo: paní Zuzana G.
5. místo: paní Michaela P.
6. místo: paní Rebeka Z.
7. místo: paní Michaela L.
8. místo: paní Marie
9. místo: paní Renata D.
10. místo: paní Lenka

Gratulujeme!  Výherci byli kontaktování. Pravidla spotřebitelské soutěže: „Vyhrajte Montessori hračky a další super ceny“.

 1. POŘADATEL SOUTĚŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je Health Academy s.r.o., IČO: 059 46 514, se sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273525 (dále jen "Pořadatel soutěže" nebo "Pořadatel").

Technický servis soutěže zajišťuje je Health Academy s.r.o., IČO: 059 46 514, se sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273525 (dále jen "Technický správce").

 1. SOUTĚŽ A TERMÍN SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem "Vyhrajte Montessori hračky a další super ceny" (dále jen "Soutěž") v termínu od 1. 9. 2021 00:00:00 hod. do 30. 9. 2021 23:59:59 hod. včetně (dále jen "Doba konání soutěže").

 1. KOMU JE SOUTĚŽ URČENA?

Tato Soutěž je určena všem fyzickým osobám - spotřebitelům starším 18 let s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky. Není určena osobám v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli soutěže, Technickému správci či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osobám těmto osobám blízkým ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ze Soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že se některá z těchto výše uvedených vyloučených osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána (dále jen "soutěžící", "účastník" nebo "účastník soutěže").

 1. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na webových stránkách https://www.vicecasusdetmi.cz/, které provozuje Pořadatel soutěže, a to v souladu s níže uvedenými pravidly.

Soutěžící se platně účastní soutěže tak, že:

 1. splní podmínky účasti v soutěži uvedené v čl. 3 výše, a
 2. provede nákup produktů značek Kendamil, Good Gout nebo Salvest v kterémkoliv e-shopu nebo kamenné prodejně na území České republiky a Slovenské republiky, přičemž
 3. objednávka nebude obsahovat pouze počáteční mléčnou výživu (tj. produkt z kategorie https://www.healthfactory.cz/pocatecni-mleka/). 
 4. objednávka bude dokončena v Době konání soutěže, tj. od 1. 9. 2021 00:00:00 hod. do 30. 9. 2021 23:59:59 hod. včetně (dokončením objednávky se rozumí řádné vytvoření a odeslání objednávky).
 5. se po ukončení objednávky registruje do soutěžního formuláře na https://www.vicecasusdetmi.cz/soutez/ nejpozději 30. 9. 2021 23:59:59 hod. včetně a následně ve své e-mailové schránce potvrdí svou e-mailovou adresu. Zároveň tak souhlasí se zpracováním osobních údajů (e-mail a telefon) pro marketingové účely, přičemž z databáze kdykoliv odhlásit.
 6. V případě, že nákup nebude nakonec uskutečněn (nedojde k převzetí zboží) nedojde k zařazení účastníka, resp. jeho objednávky do Databáze soutěžních registrací (viz definice v čl. 5. MECHANIKA). Z Databáze soutěžních registrací budou dále vyřazeny objednávky, u kterých došlo ze strany účastníka v zákonné 14denní lhůtě k odstoupení od kupní smlouvy.
 7. Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit i opakovaně, avšak vždy po splnění všech podmínek, avšak nezvýší tím pravděpodobnost své výhry v Soutěži. Objednávky doručené v jiném termínu, než v době konání soutěže nemohou být do Soutěže platně zařazeny.
 8. Podmínkou pro účast v Soutěži není sdílení o soutěži přes jakékoliv sociální sítě, označení (resp. být fanouškem) účtu Instagram/Facebook: či sdělení svého názoru.
 9. Nákup zboží je upraven všeobecnými obchodními podmínkami Pořadatele soutěže jakožto prodávajícího, které upravují vzájemná práva a povinnost všech stran.
 1. MECHANIKA

Každý soutěžící, který v Době konání soutěže provede nákup produktů značek Kendamil, Good Gout nebo Salvest v kterémkoliv e-shopu nebo kamenné prodejně na území České republiky a Slovenské republiky, který neobsahuje pouze produkty počáteční mléčné výživy, bude po řádném dokončení objednávky (dokončením objednávky se rozumí řádné vytvoření a odeslání objednávky v rámci e-shopu nebo prodejny) zařazen do soutěže ihned po vyplněním soutěžního formuláře na https://www.vicecasusdetmi.cz/soutez/ a následném potvrzení e-mailové adresy v jeho e-mailové schránce.

Po vyplnění registračního formuláře na https://www.vicecasusdetmi.cz/soutez/ se soutěžící považuje za řádně registrovaného do soutěže (dále jen "Databáze soutěžních registrací"). Z Databáze soutěžních registrací budou vyřazeny nákupy (objednávky), které nakonec nebudou uskutečněny (nedojde k převzetí zboží), dále budou vyřazeny objednávky, u kterých došlo ze strany účastníka v zákonné 14denní lhůtě k odstoupení od smlouvy.

Kupující se soutěže nebude účastnit, pokud v poznámce v rámci objednávky uvede, že se "Soutěže neúčastní". V takovém případě nebude předmětná objednávka do Soutěže zařazena.

Losování výherce výhry probíhá do 20 pracovních dnů po ukončení doby trvání soutěže. Výherce bude vylosován Databáze soutěžních registrací.

Celkem bude 10 různých výherců pro Českou republiku a Slovenskou republiku dohromady. Losování výherce probíhá náhodným výběrem z Databáze soutěžních registrací. Losování probíhá za účasti dvoučlenné odborné komise sestavené ze zaměstnanců Pořadatele soutěže (dále jen "komise"). O losování výherce se sepíše protokol, který bude podepsaný komisí.

 1. VÝHRY V SOUTĚŽI

1. cena

- Activity board domeček natura pastel https://www.elisdesign.cz/activity-board-domecek-natura-pastel/
- kupón na 2000 Kč vč. DPH na Healthfactory.cz

2. cena

- Montessori Piklerové trojúhelník set 2021 https://www.elisdesign.cz/montessori-pikleruv-trojuhelnik/?variantId=22377
- kupón na 1 500 Kč vč. DPH na Healthfactory.cz

3. cena

- Montessori duhová houpačka 5in1 https://www.elisdesign.cz/montessori-duhova-houpacka-5in1/?variantId=21927
- kupón na 1 500 Kč vč. DPH + doprava zdarma na Healthfactory.cz

4. a 5. cena

- kupón na 1500 Kč vč. DPH na Healthfactory.cz

6. a 7. cena

- kupón na 1000 Kč vč. DPH na Healthfactory.cz

8.,9. a 10. cena

- kupón na 500 Kč vč. DPH na Healthfactory.cz

 1. POSKYTNUTÍ VÝHRY

Vyhodnocení soutěže a zveřejnění výherce na https://www.vicecasusdetmi.cz/soutez/ proběhne bez zbytečného odkladu po skončení soutěže, resp. po losování výherce, nejpozději však do 31. 10. 2021.

Výherce budou kontaktován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v Databázi soutěžících vyzván k potvrzení, že je připraven výhru převzít a současně ke sdělení adresy, na kterou má mu být výhra zaslána.

V případě, že výherce do jednoho týdne od odeslání výzvy podle předchozí věty nebude na výzvu reagovat nebo výzva nebude na příslušnou e-mailovou adresu doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na výhru. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady v přenosu dat.

Výhra bude zaslána doporučenou zásilkou na výhercem uvedenou adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky, a to bez zbytečného odkladu po potvrzení ze strany výherce, že je připraven výhru převzít. Pokud výherce výhru (zásilku) nepřevezme, ztrácí na výhru nárok.

Soutěžící pro případ, že se stane výhercem v soutěži, výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít, v souladu s ustanovením § 84 občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno a město (např. rozsahu Martina, Praha) v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Výhra není přenositelná na jinou osobu. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Soutěžící si je vědom skutečnosti, že je povinen v případě převzetí výhry splnit řádně všechny případné povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, a to zejména předpisů daňových.

 1. DALŠÍ PODMÍNKY, PRÁVA A POVINNOSTI

Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazeni a jejich objednávky nebudou zařazeny do vyhodnocení soutěže (slosování).

Pořadatel soutěže se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči účastníkům soutěže. Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele soutěže, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž bez náhrady. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla soutěže.

Pořadatel soutěže a Technický správce je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek soutěže ze strany každého z účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel soutěže.

Pořadatel soutěže a Technický správce má právo bez možnosti odvolání vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele soutěže a/nebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí Pořadatele soutěže a/nebo Technického správce je konečné.

Pořadatel soutěže ani Technický správce nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výhry, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně Pořadatele soutěže či Technického správce, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu) či při přenosu dat jakýmkoliv elektronickými prostředky a ani za jednání třetích osob v síti internet.

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo jinak přidružená k síti Facebook/Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje účastníkovi provozovatel sítě Facebook/Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány Pořadateli soutěže, nikoliv provozovateli sítě Facebook/Instagram. Účastí v soutěži účastník bere na vědomí a prohlašuje, že společnost Facebook nijak neodpovídá za jakékoli závazky či povinnosti vyplývající z této soutěže.

Případné informace získá každý soutěžící na tel. +420 725 788 664 ve všední dny od 08:30 do 16:00 hodin nebo přes e-mail: info@healthfactory.cz. O soutěži informuje webová stránka https://www.healthfactory.cz/.

Výherní listina, resp. výherce bude k dispozici u Pořadatele soutěže a na webové stránce https://www.vicecasusdetmi.cz/soutez/ . Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele https://www.vicecasusdetmi.cz/soutez/ .

Tato Soutěž je spotřebitelskou soutěží podle § 2 odst. 1 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění splňující podmínky dané tímto zákonem o ochraně spotřebitel a není hazardní hrou (nesplňuje podmínky hazardní hry) podle zvl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České republiky.

 1. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje soutěžících a osobní údaje výherců v rozsahu telefonní číslo, jméno a příjmení, e-mail, doručovací adresa (dále jen "osobní údaje") budou zpracovávány Pořadatelem soutěže a Technickým správcem jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti soutěžícího v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry výhercům soutěže.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této soutěže je čl. 6 ods. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů soutěžícím je smluvní požadavek, bez jehož splnění se soutěžící nemůže soutěže zúčastnit anebo Pořadatel soutěže nebude schopný zajistit odeslání výhry výherci soutěže.

Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže a dále nejdéle po dobu trvání lhůt pro jejich uložení vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (nejdéle však po dobu nutnou k plnění povinností a práv plynoucích z kupní smlouvy uzavřené mezi soutěžícím a Pořadatelem soutěže a pro případnou kontrolu orgánu dozoru). Osobní údaje poskytnuté soutěžícím bude zpracovávat Pořadatel soutěže a Technický správce, a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
 • právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně, - právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Soutěžící je jako subjekt údajů oprávněn uplatnit svá výše uvedená práva přes kontaktní e-mail Pořadatele soutěže a Technického správce: info@healthfactory.cz.

Poučení o Vašich dalších právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete zde https://www.healthfactory.cz/obchodni-podminky/.

V Praze, dne 31. 8. 2021