PRAVIDLA SOUTĚŽE VYHRAJTE MONTESSORI HRAČKY A DALŠÍ SUPER CENY


Výherci soutěže byli kontaktováni a výhry zaslány. Seznam výherců:

1. místo - paní Karolína H., k***@seznam.cz
2. místo - paní Marie P., a***@seznam.cz
3. místo - paní Iveta L., i***@seznam.cz
4. místo - paní Marcela L., m***@gmail.com
5. místo - paní Denisa F., d***@seznam.cz
6. místo - paní Natálie D., n***@seznam.cz
7. místo - paní Oksana D., d***@seznam.cz
8. místo - paní Lenka L., l***@seznam.cz
9. místo - paní Natália S., n***@gmail.com
10. místo - paní Natálie K., n***@seznam.cz


Pravidla spotřebitelské soutěže: "Vyhrajte Montessori hračky a další super ceny"

1. Pořadatel soutěže a technický správce soutěže

Pořadatelem soutěže je Health Academy s.r.o., IČO:059 46 514, se sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273525 (dále jen "Pořadatel soutěže" nebo "Pořadatel").

Technický servis soutěže zajišťuje je Health Academy s.r.o., IČO:059 46 514, se sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273525 (dále jen "Technický správce").

2. Název Soutěž, termín a lokalizace soutěže

Pořadatel soutěže pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem "Vyhrajte Montessori hračky a další super ceny" (dále jen "Soutěž", "soutěž"), která bude probíhat v termínu od 1.10.2022 00:00:00 hod. do 31.10.2022 23:59:59 hod. včetně (dále jen "Doba konání soutěže") na území České republiky a Slovenské republiky.

Soutěž je dostupná na webových stránkách https://www.vicecasusdetmi.cz/soutez a https://www.kendamil.sk/ (dále spolu jen "soutěžní webové stránky"). Soutěžní webové stránky jsou také základním nástrojem komunikace Pořadatele s účastníky.

3. Komu je soutěž určena?

Tato Soutěž je určena všem fyzickým osobám - spotřebitelům starším 18 let s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky. Není určena osobám v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli soutěže, Technickému správci či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osobám těmto osobám blízkým ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ze Soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že se některá z těchto výše uvedených vyloučených osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána (dále jen "soutěžící", "účastník" nebo "účastník soutěže").

4. Účast a podmínky soutěže

Účastník se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže:

 • splní podmínky účasti v soutěži uvedené v čl. 3 výše, a
 • provede nákup produktů značek Kendamil, Good Gout, Ella's Kitchen, Beginnings nebo Salvest v kterémkoliv e-shopu nebo kamenné prodejně na území České republiky a Slovenské republiky (vyjma počáteční kojenecké výživy a potravin pro zvláštní výživu včetně speciálních kojeneckých mlék) (dále spolu jen "soutěžní produkty"), přičemž
 • nákup soutěžních produktů bude proveden v Době konání soutěže příp. objednávka soutěžních produktů přes kterýkoliv e-shop bude dokončena v Době konání soutěže (dokončením objednávky se rozumí řádné vytvoření a odeslání objednávky) a
 • po provedení nákupu nebo ukončení objednávky navštíví soutěžící kteroukoliv ze soutěžních webových stránek a nejpozději do uplynutí Doby konání soutěže (tj. od 1.10.2022 00:00:00 hod. do 31.10.2022 23:59:59 hod. včetně) vyplní soutěžní formulář, ve kterém potvrdí souhlas s pravidly Soutěže a informování o zpracování osobních údajů dle čl. 9 těchto pravidel Soutěže a
 • následně ve své e-mailové schránce potvrdí svou e-mailovou adresu, a
 • uschová si od prodejce účetní doklad, resp. účtenku. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originály dokladů o zaplacení z elektronické registrační pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného soutěžního nákupu (dále také jako "soutěžní účtenka" nebo "soutěžní faktura").

Okamžikem doručení zcela a řádně vyplněného soutěžního formuláře Technickému správci, je přihláška registrována do Soutěže (dále jen "soutěžní registrace") a zájemce se stává soutěžícím.

Soutěžící bude prostřednictvím soutěžního formuláře zároveň vyzván, zda souhlasí se zpracováním osobních údajů (e-mail a telefon) pro marketingové účely za účelem nabízení produktů Pořadatele soutěže, a to na dobu 5 let od registrace v Soutěži. Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat, a to buď zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla Pořadatele soutěže, nebo kliknutím na příslušný odkaz v zaslaném obchodním sdělení. Další informace o ochraně osobních údajích včetně práv jsou zveřejněny zde https://www.healthfactory.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

V případě, že nákup soutěžních produktů nebude nakonec uskutečněn (nedojde k převzetí zboží) dojde k vyřazení soutěžícího ze Soutěže. Dále budou vyřazeny ze Soutěže i nákupy příp. objednávky, u kterých došlo ze strany účastníka v zákonné 14denní lhůtě k odstoupení od kupní smlouvy a dále ty soutěžící, kteří nesplní pravidla a podmínky této Soutěže.

Soutěžící je oprávněn se Soutěže zúčastnit i opakovaně, avšak vždy po splnění všech pravidel a podmínek Soutěže. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že nákup soutěžních produktů (a tedy soutěžní účtenka či faktura) může být vždy registrována jen jedním zájemcem (účastníkem).

Nákupy soutěžních produktů provedené a/nebo objednávky soutěžních produktů doručené v jiném termínu, než v Době konání soutěže nemohou být do Soutěže platně zařazeny.

Podmínkou pro účast v Soutěži není sdílení o soutěži přes jakékoliv sociální sítě, označení (resp. být fanouškem) účtu Instagram/Facebook Pořadatele soutěže, či sdělení svého názoru.

Nákupy včetně objednávek soutěžních produktů je upraven všeobecnými obchodními podmínkami prodejce, u kterého soutěžící provádí nákup soutěžních produktů.

Soutěž se nevztahuje na jakoukoliv počáteční kojeneckou mléčnou výživu a potraviny pro zvláštní lékařské účely včetně speciálních kojeneckých mlék (dále jen "produkty vyloučené ze soutěže"). Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců.

5. MECHANIKA

Losování výherců proběhne do 20 pracovních dnů po ukončení Soutěže, resp. po uplynutí Doby konání soutěže. Losování výherců probíhá náhodným výběrem z databáze platně registrovaných soutěžních formulářů na území České republiky a Slovenské republiky přes kteroukoliv soutěžní webovou stránku. Losování probíhá za účasti dvoučlenné odborné komise sestavené ze zaměstnanců Pořadatele soutěže (dále jen "komise"). O losování výherce se sepíše protokol, který bude podepsaný komisí.

Celkem bude vylosováno 10 výherců společných pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

6. VÝHRY V SOUTĚŽI

Pořadatel vkládá do Soutěže (společných pro Českou a Slovenskou republiku) následující výhry:

1. cena

- Activity board BusyKids - liška https://www.elisdesign.cz/activity-board-busykids-liska/

- voucher v hodnotě 2 000,- Kč pro nákup libovolných produktů vyjma produktů vyloučených ze soutěže na e-shopu https://www.healthfactory.cz/. Výhru nelze kombinovat s jiným slevovým kódem. Výše nákupu pro uplatnění výhry musí být minimálně 2 001 Kč vč. DPH.

2. cena

- Rostoucí učící věž super star 90 cm - varianta natur, tloušťka překližky 12 cm https://www.elisdesign.cz/rostouci-ucici-vez-superstar-90-cm/?variantId=57595

- voucher v hodnotě 1 500,- Kč pro nákup libovolných produktů vyjma produktů vyloučených ze soutěže na e-shopu https://www.healthfactory.cz/. Výhru nelze kombinovat s jiným slevovým kódem. Výše nákupu pro uplatnění výhry musí být minimálně 1 501 Kč vč. DPH.

3. cena

- Dětský suchý bazének "90x30" s míčky 200 ks premium kvalita https://www.elisdesign.cz/detsky-suchy-bazenek--90x30--s-micky-200-ks/?variantId=60648

- voucher v hodnotě 1 500,- Kč pro nákup libovolných produktů vyjma produktů vyloučených ze soutěže na e-shopu https://www.healthfactory.cz/. Výhru nelze kombinovat s jiným slevovým kódem. Výše nákupu pro uplatnění výhry musí být minimálně 1 501 Kč vč. DPH.

4. a 5. cena

- voucher v hodnotě 1 500,- Kč pro nákup libovolných produktů vyjma produktů vyloučených ze soutěže na e-shopu https://www.healthfactory.cz/. Výhru nelze kombinovat s jiným slevovým kódem. Výše nákupu pro uplatnění výhry musí být minimálně 1 501 Kč vč. DPH.

6. a 7. cena

- voucher v hodnotě 1 000,- Kč pro nákup libovolných produktů vyjma produktů vyloučených ze soutěže na e-shopu https://www.healthfactory.cz/. Výhru nelze kombinovat s jiným slevovým kódem. Výše nákupu pro uplatnění výhry musí být minimálně 1 001 Kč vč. DPH.

8.,9. a 10. cena

- voucher v hodnotě 500,- Kč pro nákup libovolných produktů vyjma produktů vyloučených ze soutěže na e-shopu https://www.healthfactory.cz/. Výhru nelze kombinovat s jiným slevovým kódem. Výše nákupu pro uplatnění výhry musí být minimálně 501 Kč vč. DPH.

7. POSKYTNUTÍ VÝHRY

Vyhodnocení soutěže a zveřejnění výherce na soutěžních webových stránek proběhne bez zbytečného odkladu po skončení Soutěže, resp. po losování výherců, nejpozději však do 20.11.2022.

Výherce budou kontaktován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v soutěžním formuláři a vyzván k potvrzení, že je připraven výhru převzít a současně ke sdělení adresy, na kterou má mu být výhra zaslána.

V případě, že výherce do jednoho týdne od odeslání výzvy podle předchozí věty nebude na výzvu reagovat nebo výzva nebude na příslušnou e-mailovou adresu doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na výhru. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady v přenosu dat.

Výhra bude zaslána doporučenou zásilkou na výhercem uvedenou adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky, a to bez zbytečného odkladu po potvrzení ze strany výherce, že je připraven výhru převzít. Pokud výherce výhru (zásilku) nepřevezme, ztrácí na výhru nárok.

Soutěžící pro případ, že se stane výhercem v Soutěži, výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít, v souladu s ustanovením § 84 občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno a město (např. rozsahu Martina, Praha) v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Výhra není přenositelná na jinou osobu. Vymáhání účasti v Soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Soutěžící si je vědom skutečnosti, že je povinen v případě převzetí výhry splnit řádně všechny případné povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, a to zejména předpisů daňových.

8. Další podmínky, práva a povinnosti

Právní vztahy z těchto pravidel Soutěže vyplývající se řídí právem České republiky.

Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazeni a jejich objednávky nebudou zařazeny do vyhodnocení soutěže (slosování).

Pořadatel soutěže se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči účastníkům soutěže. Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele soutěže, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž bez náhrady. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla soutěže.

Pořadatel soutěže a Technický správce je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek soutěže ze strany každého z účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel soutěže.

Pořadatel soutěže a Technický správce má právo bez možnosti odvolání vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele soutěže a/nebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí Pořadatele soutěže a/nebo Technického správce je konečné.

Pořadatel soutěže ani Technický správce nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výhry, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně Pořadatele soutěže či Technického správce, propadá tato výhra Pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především za funkčnost internetu) či při přenosu dat jakýmkoliv elektronickými prostředky a ani za jednání třetích osob v síti internet.

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo jinak přidružená k síti Facebook/Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje účastníkovi provozovatel sítě Facebook/Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány Pořadateli soutěže, nikoliv provozovateli sítě Facebook/Instagram. Účastí v soutěži účastník bere na vědomí a prohlašuje, že společnost Facebook nijak neodpovídá za jakékoli závazky či povinnosti vyplývající z této soutěže.

Případné informace získá každý soutěžící na bezplatní INFOLINCE/tel. +420 725 788 664 ve všední dny od 08:30 do 16:00 hodin nebo přes e-mail: info@healthfactory.cz. O Soutěži informují soutěžní webové stránky.

Výherní listina, resp. výherce bude k dispozici u Pořadatele soutěže a na soutěžních webových stránkách. Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na soutěžních webových stránkách.

Tato Soutěž je spotřebitelskou soutěží podle § 2 odst. 1 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění splňující podmínky dané tímto zákonem o ochraně spotřebitel a není hazardní hrou (nesplňuje podmínky hazardní hry) podle zvl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České republiky.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího, který je fyzickou osobou - spotřebitelem, v této Soutěži v České republice je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího, který je fyzickou osobou - spotřebitelem, v této Soutěži v Slovenské republice je Slovenská obchodní inspekce (https://www.soi.sk/).

Soutěžící, který je fyzickou osobou - spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, či zák. č. 420/2004 Z. z., o mediácii, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, či zák. č. 335/2014 Z. z., zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho využitím není dotčeno oprávnění soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou či Slovenskou obchodní inspekci či na soud.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje soutěžících a osobní údaje výherců v rozsahu telefonní číslo, jméno a příjmení, e-mail, doručovací adresa (dále jen "osobní údaje") budou zpracovávány Pořadatelem soutěže a Technickým správcem jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti soutěžícího v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry výhercům soutěže.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této soutěže je čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů soutěžícím je smluvní požadavek, bez jehož splnění se soutěžící nemůže soutěže zúčastnit anebo Pořadatel soutěže nebude schopný zajistit odeslání výhry výherci soutěže.

Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání Soutěže a dále nejdéle po dobu trvání lhůt pro jejich uložení vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (nejdéle však po dobu nutnou k plnění povinností a práv plynoucích z kupní smlouvy uzavřené mezi soutěžícím a Pořadatelem soutěže a pro případnou kontrolu orgánu dozoru). Osobní údaje poskytnuté soutěžícím bude zpracovávat Pořadatel soutěže a Technický správce, a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od Pořadatele soutěže může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
 • právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, elektronická podatelna: posta@uoou.cz, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Soutěžící je jako subjekt údajů oprávněn uplatnit svá výše uvedená práva přes kontaktní e-mail Pořadatele soutěže a Technického správce: info@healthfactory.cz.

V Praze, dne 30. 09. 2022