Naše přítelkyně včely

01.07.2021

Milujeme jejich med, rádi sedíme u světla svíček z jejich vosku, používáme jejich mateří kašičku, a když potřebujeme posílit imunitu nebo nás bolí třeba zuby, pomůže jejich léčivý propolis. Neobejde se bez nich zdravá kuchyně, lékařství ani kosmetika. A přesto si jich stále málo vážíme. Kvůli používání chemických postřiků v zemědělství a změnám v hospodaření jich neustále ubývá. Jenže bez včel se lidé neobejdou. A proto je potřeba je chránit!


Včely jsou naprosto zásadní pro zachování celosvětového ekosystému a také při výrobě potravin. Kromě toho, že produkují med, včelí vosk, mateří kašičku nebo propolis, sehrávají spolu s dalším opylujícím hmyzem velice významnou roli třetího sexuálního partnera v říši rostlin. Kdysi tato role náležela větru, ale opylení hmyzem se pro rostliny stalo mnohem výhodnější. Umožňuje totiž reprodukci i za bezvětří a přenos pylu na větší vzdálenosti zajišťuje vyšší genetickou variabilitu.

Spolu s dalším hmyzem včely opylují zhruba tři čtvrtiny rostlin, které produkují 90 % jídla na světě! Samotná včela medonosná se ať už přímo, nebo nepřímo podílí až na 1/3 lidské výživy. Můžete si to představit tak, že každé třetí sousto, které si vložíte do úst, by tu bez včel nebylo. Kdyby z krajiny včely vymizely, převládly by v ní rostliny, které se opylují větrem, hlavně trávy. Pestrá květena by postupně zanikla a příroda by zjednotvárněla.

Včelstvo

Včely žijí ve společenstvu, kterému říkáme včelstvo. To bývá složeno z jedné matky, mnoha dělnic a určitého množství trubců. Úlohou matky je klást vajíčka, a zabezpečit tak obnovu včelstva. Posláním trubce je oplodnit mladé matky, a protože mají vyšší tělesnou teplotu než dělnice, v případě potřeby pomáhají zahřívat včelí plod. Dělnice vykonávají pro včelstvo všechny ostatní potřebné práce, jako je vyhledávání a přinášení potravy, zpracovávání medu z nektaru a medovice, konzervování pylu, stavbu plástů, krmení matky, trubců a plodů, střežení vchodu do úlu, úklid a čištění nebo třeba větrání a udržování správné teploty v úlu.

Včela létavka, tedy včela, která vykonává práci mimo úl, zvládne každý den 7-16 letů dlouhých okolo tří kilometrů. Když ale včely najdou zdroj dobrého nektaru, doletí si pro něj klidně i sedm kilometrů. Doba letu může být jenom sedm minut, ale také až 80 minut. Dokáží přitom letět rychlostí až 29 kilometrů za hodinu. Na jeden gram medu musí včely navštívit zhruba 7000 květů. Životní dílo jedné včely je přibližně půlka čajové lžičky medu (9 g). K nasbírání 0,5 kg medu pracuje 556 včel celý svůj život a musí k tomu navštívit zhruba dva miliony květin. Na 1 kilo medu musí včely v průměru uletět vzdálenost rovnající se 280 tisíc kilometrů, což je přibližně 7× okolo Země.

Zajímavý je způsob, jakým včela průzkumnice sděluje svým družkám, kde se nachází zdroj nové potravy. Děje se tak pomocí včelího tance - na svislé ploše plástu včela vybíhá určitým směrem, bzučí křídly a vrtí zadečkem. Při tanci ji sledují ostatní včely, které podle něj poznají, kde se nový zdroj nachází. A pak už ve správném směru vyrážejí za slaďoučkým nektarem.

Opylování

Včely jako opylovači jsou skutečně nezastupitelné. Třeba u brzo kvetoucích rostlin, jako třešně nebo višně, by čmeláci nemohli zajistit jejich dostatečné opylení. Zatímco včely totiž zimují v počtu několika tisíců jedinců, u čmeláků přezimují jen jednotlivé oplozené samičky a v době květu těchto stromů teprve budují svá hnízda. Pro včely je v určitou dobu navíc typická věrnost jednomu druhu rostliny, čímž je zajištěno nejen efektivní opylení, ale i omezení mezidruhového mísení. A lidé z toho mají užitek, protože díky dobrému opylení se zvyšuje výnosnosti pěstovaných rostlin i kvalita plodů.

Včelí opylování je důležité nejen proto, abychom měli dostatek rostlin, které tvoří náš jídelníček, ale také pro zachování druhové rozmanitosti. Bez včel by v přírodě převládly rostliny, které se opylují pouze větrem, a ty by následně vytlačily většinu ostatních. To by mělo za následek vymizení živočišných druhů, které tyto rostliny k životu potřebují. Včely jsou tedy důležité nejen pro zachování potravního řetězce lidí a zvířat, ale i pro udržení biodiverzity v přírodě. Je proto přímo nutné je chránit. Pomoci při tom můžete i vy. Z každé krabičky medových sušenek s medem a kousky čokolády Good Gout BIO Bee´scuits, které zakoupíte, věnuje společnost Health Academy 3 Kč Českému svazu včelařů na vzdělávání dětí a mládeže v oblasti včelařství. I vy můžete přispět na dobrou věc a ještě si při tom pochutnat.


Věděli jste, že...

Letní včely mají krátký život - jen 4 až 6 týdnů (tři týdny stráví prací v úle a tři týdny sbíráním nektaru a pylu). Zimní včely žijí o dost déle, v průměru 6 měsíců, ale můžou se dožít až 9. Včelí matka se dožívá 3 až 5 let. Trubci se dožívají 20 až 50 dnů a délka jejich života závisí na tom, kdy se dostanou k oplodnění, protože po tomto aktu zemřou. Spojení s královnou trvá pouze několik vteřin.

V období největšího rozvoje včelstva dokáže včelí matka naklást až 2000 vajíček za den. Z oplozených vajíček se líhnou dělnice a z neoplozených trubci. Oboje klade včelí matka.

Včely jsou velmi citlivé na škodlivé látky, takže se využívají k vyhledávání míst s výskytem kovů, jako je olovo, mangan nebo měď. Jejich výjimečný čich umí dokonce vyhledat výbušniny nebo drogy.